Category:

Uncategorized

Natuurkunde en muziek

De leerlingen zijn bij natuurkunde aan het onderzoeken welke muzikale frequenties zogenaamde boomwackers produceren en hoe groot de snelheid van het geluid in de buizen is. Natuurkunde en muziek liggen heel dicht bij elkaar!

Continue reading ➝

Hogeschool Zuyd

In het kader van het onderzoek naar het verband tussen kniehoek en spronghoogte, kruipen de biologieleerlingen klas 10 havo in de huid van de biometriestudent op hogeschool Zuyd. Ze hebben echo’s van de abdomen gemaakt, ecg’s gemaakt om te kijken wat het hart in stresssituaties doet, beweging geanalyseerd in het Motionlab en de longcapaciteit gemeten.

Continue reading ➝

St. Maarten

Vandaag was de sponsorloop voor het St-Maartensfeest (een feest van iets goeds doen voor een ander). Leerlingen hebben geld opgehaald voor de ouderen in regio Parkstad. Eenzaamheid is een groot probleem en door Stichting Zonnebloem te steunen kunnen wij nog meer ouderen leuke activiteiten gunnen. Als afsluiting dronken en aten wij samen iets lekkers dat door ouders gemaakt was.

Continue reading ➝

Periode Animatie en Sterrenkunde

Klas 7A sloot Periode Animatie met Debby af met het bekijken van de animatiefilmpjes die zij met hun groepje gemaakt hadden en natuurlijk leverden zij hun periodeschriften in. Klas 7B heeft de periode sterrenkunde van Petra afgesloten met een presentatie van hun Marsbasis.

Continue reading ➝

Excursie Mijnmuseum

In samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Sittard en het Nederlandse mijnmuseum in Heerlen, zijn de klassen 9 op excursie geweest. De excursie bestond uit een viertal workshops, een film, een wandeling door Heerlen en een rondleiding door het Nieuwe Nederlands Mijnmuseum.

Continue reading ➝

Excursie natuurkunde

Op 23 oktober zijn de klassen 11 en 12 in het kader van natuurkunde op excursie geweest naar TABLOO in Dessel (België). Hier hebben we veel geleerd over het onderwerp radioactiviteit, radioactief afval en opslag daarvan. Wist je namelijk dat het meeste radioactieve afval uit ziekenhuizen en niet uit kerncentrales komt? En dat opslag over miljoenen jaren moet plaatsvinden, ooit in de toekomst ondergronds, maar nu bovengronds. In Dessel worden hiervoor 2twee enorme bovengrondse bunkers gebouwd.   Langs diverse demo’s

Continue reading ➝

Periode wereldeconomieën

 In klas 12 hebben wij de periode ‘wereldeconomieën’ van Rayli afgerond. Hiervoor ontwierpen wij een magazine waarin we aan de hand van een aantal thema’s onderzochten in hoeverre een zelfgekozen land deelneemt aan de wereldeconomie. Thema’s die o.a. aan bod zijn gekomen waren; BBP en BNP, de welvaart, de arbeidsdeling, de handelsbalans, vergrijzing en de wisselkoers. Ik heb gekozen voor Portugal. Op de foto is het onderwerp monetaire en internationale economie uitgelicht. Ik vond het een erg interessante periode, vooral

Continue reading ➝

Pedagogische zaterdag

Vandaag gingen de óuders van onze leerlingen naar school. Om zelf te ervaren en uitleg te krijgen over hoe en waarom wij de verschillende vakken op Vrijeschool Parkstad op deze manier aanbieden. We hebben samen gezongen in het koor, ‘Let it be’ herschreven, een zaklampje gemaakt van een wasknijper, muziek gemaakt, scenes gespeeld bij drama over verjaardagsfeestjes op de maan, proefjes van M&N, een ontwerp gemaakt bij textiel, een start gemaakt met een houten lepel bij houtbewerking, geleerd over de

Continue reading ➝

Michaelsfeest – feest van moed

Vrijeschool Parkstad vierde vandaag het Michaelsfeest. Er waren (sportieve) teambuildingsactiviteiten georganiseerd waar je moed voor nodig hebt en je innerlijke draak wordt aangesproken.Leerlingen hielpen elkaar hierbij. Ook kwamen er drie ouderen naar onze school om in gesprek te gaan met derdejaarsleerlingen over het thema moed.Ouders bakten ‘drakenbroden’ waarvan wij in de pauze genoten.  

Continue reading ➝