Stichting LVO

Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard


Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212


College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevr. S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.

U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl.

 
 

Privacyverklaring LVO

De privacyverklaring LVO is hier te vinden.