Visie & missie

Ontwikkeling

Onze school laat zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld bestaande uit een lichaam, ziel en geest. De ontwikkeling van het kind is de leidraad binnen het onderwijs. Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfases in hun leven. Het onderwijs is afgestemd op deze ontwikkelingsfases waardoor de leerstof vooral een middel is voor persoonlijke groei van jonge mensen. 

Ontwikkeling

Onze school laat zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld bestaande uit een lichaam, ziel en geest. De ontwikkeling van het kind is de leidraad binnen het onderwijs. Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfases in hun leven. Het onderwijs is afgestemd op deze ontwikkelingsfases waardoor de leerstof vooral een middel is voor persoonlijke groei van jonge mensen. 

Verbinding

Onze school begeleidt kinderen in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun talenten. Er wordt breed vormend onderwijs aangeboden waarin de ontwikkeling van cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit gestimuleerd wordt. Daarnaast is het onderwijs gericht op diepgaande verbindingen, verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, zodat kinderen zich gezien voelen en leren wat het is om mens te zijn tussen andere mensen. 

Ik zie rond in de wereld

Onze school wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven kunnen geven en met een sterke en vrije persoonlijkheid een plek kunnen vinden in deze snel veranderende maatschappij. Om dit te bereiken en recht te doen aan de individuele ontwikkeling van elk kind en de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen, nemen we de vrijeschoolse kernwaarden als uitgangspunt en combineren we deze met hedendaagse werkvormen. 

Ik zie rond in de wereld

Onze school wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven kunnen geven en met een sterke en vrije persoonlijkheid een plek kunnen vinden in deze snel veranderende maatschappij. Om dit te bereiken en recht te doen aan de individuele ontwikkeling van elk kind en de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen, nemen we de vrijeschoolse kernwaarden als uitgangspunt en combineren we deze met hedendaagse werkvormen.