St. Maarten

Vandaag was de sponsorloop voor het St-Maartensfeest (een feest van iets goeds doen voor een ander). Leerlingen hebben geld opgehaald voor de ouderen in regio Parkstad. Eenzaamheid is een groot probleem en door Stichting Zonnebloem te steunen kunnen wij nog meer ouderen leuke activiteiten gunnen.

Als afsluiting dronken en aten wij samen iets lekkers dat door ouders gemaakt was.