Jaarfeesten

op Vrijeschool Parkstad

St. Michaëlsfeest
Het eerste jaarfeest dat wij vieren in het schooljaar is het Michaëlsfeest. Het feest staat in het teken van moed. Door middel van een activiteit laten de leerlingen zien dat ze moedig zijn. Net zo moedig als Michaël was toen hij ten strijde ging tegen de draak.
 

St. Maarten
Tijdens het feest van Sint Maarten doen we iets goeds voor een ander. We vieren naastenliefde en compassie. In deze donkere helft van het jaar, delen we het licht met elkaar. Zoals Maarten zijn mantel deelde met de bedelaar, zo zamelen de leerlingen van Vrijeschool Parkstad geld in voor een goed doel.Op vrijdag 11 november vieren wij het tweede jaarfeest: Sint-Maarten. De leerlingen bedenken welk lokaal goed doel ze willen steunen en halen hiervoor geld op. In de middag zal er een sponsorloop plaatsvinden. Na de sponsorloop sluiten we de dag gezamenlijk af met de overheerlijke baksels van alle ouders die hier een bijdrage aan willen leveren.

Sinterklaas
Tijdens de Sintviering staan we stil bij ons eigen handelen. We reflecteren op het lieve, maar ook op het stoute in onszelf. In het ritme van het jaar is de Sintviering de laatste storm voor de stilte van diepe bezinning tijdens de Heilige Nachten. In het oog van deze storm is er tijd voor verbinding met elkaar, wat op Vrijeschool Parkstad wordt verzorgd door de mentor in de vorm van een klassensurprise of spellenmiddag.

Advent
De Adventsperiode, vier weken voor Kerst, is een periode van voorbereiding. Elke week neemt het donker toe en elke week steken we een lichtje aan om de naderende duisternis op te lichten. De advent is een tijd van bezinning en in jezelf keren, wachtende op de geboorte van liefde en licht tijdens de meest duistere tijd van het jaar. Op Vrijeschool Parkstad vieren we de advent door het vertellen van onze eigen adventsverhalen.

Kerstfeest
Tijdens de Kerstviering vieren we de geboorte van liefde en licht. De duisternis van midwinter zal spoedig plaatsmaken voor langere dagen en kortere nachten. Tijdens dit feest van verbondenheid ontbijten de leerlingen en docenten gezamenlijk onder het genot van eigen kerstliederen, want niets is zo verbindend en oplichtend als muziek. De kerstvakantie staat in het teken van de Twaalf Heilige Nachten, waarin inspiratie en dromen voor het komende jaar tot ons komen.

Carnaval
Tijdens het Carnavalsfeest geven we ons over aan de beleving. We stappen uit onze eigen huid en nemen tijdelijk een andere identiteit aan. Op de Vrijeschool Parkstad vieren we dit door middel van een groot feest in de aula, waarbij iedereen wordt uitgenodigd zich met behulp van een kostuum te transformeren in iets anders. Op deze manier laten we het oude los en maken we plaats voor nieuwe creativiteit, nieuwe ideeën en nieuwe schepping in onszelf. In de vruchtbaarheid van het carnavalsfeest worden de zaden geplant van het nieuwe leven dat tijdens de lente zal groeien en bloeien.

Pasen
Tijdens het Paasfeest vieren we de ontluikende lente en het nieuwe leven. De vruchtbaarheid van de aarde en al wat daar leeft wordt gesymboliseerd met een Paasontbijt, dat door de klassen zelf verzorgd wordt. We kijken vooruit naar een periode van levendigheid onder de zon, waarbij het licht levenskracht en vitaliteit schenkt.

St Jansfeest
Op het feest van Sint-Jan vieren we de langste dag van het jaar. Tijdens dit zonnefeest danken we de aarde voor al haar schoonheid en schatten, maar bereiden we ons ook voor op de donkere dagen die in het verschiet liggen. Hiervoor moeten we kracht verzamelen. Op Vrijeschool Parkstad verzamelen we deze kracht door over vuur te springen, door samen muziek te maken en te genieten van het zomerfruit. Terwijl de zon nog aan de hemel staat, ontsteken wij het Sint-Jansvuur, dat de zon vervangt wanneer de nacht valt.